top of page

Kremasjon

I denne vanskelige tiden når du akkurat har tatt siste farvel med ditt kjæledyr, må du bestemme om kremasjonen skal foregå separat eller felles. Under kan du lese litt mer om kremasjon.


 

Ved separat kremasjon behandles dyret
atskilt fra andre dyr. Den som
bistår deg ved dyreklinikken vil fylle ut
en rekvisisjon hvor de nødvendige data
fremgår. Dyret blir embalerert og
merket grundig før transport til
krematoriet i Skien. Avhengig
av ditt valg blir urnen enten levert ved
klinikken eller sendt til deg pr post.

Separat Kremasjon

 

 

Ved felles kremasjon behandles dyret
sammen med andre dyr og levningene får
en felles behandling. Klinikken sørger for
riktig merking før transport til
Smådyrkrematoriet. Asken
blir deponert på godkjent mottak.

Felles Kremasjon
bottom of page